נווט למעלה
כניסה

אחריות חברתית

אחריות חברתית
The module 1.4.1

אחריות תאגידית.

The module 1.5.1
אתיקה ושקיפות
מכיוון שמיליוני אנשים בכל העולם תלויים במוצרינו, פיתחנו אמות מידה גבוהות להתנהלות החברה שלנו. לפיכך:
* אנו מוודאים שהחברה מצייתת לכל החוקים והתקנות החלים עליה בכל מקום בעולם.
* אנו מחזקים את המחויבות הכוללת של החברה לשמירה על כללי האתיקה וההתנהגות של עובדי החברה 
  בכל הדרגים, באמצעות משרד האתיקה הראשי של
MSD.
* אנו מקפידים לשמור על המידע של הלקוחות הנאסף אצלנו כדי להגן על פרטיותם.
* עובדי החברה מחויבים לשמור על רמה אתית גבוהה. 
 
מכירות ושיווק
אנו עובדים ללא לאות כדי להבטיח ששיווק מוצרינו ומכירתם למטפלים הרפואיים, לקופות החולים ולממשלה לא ימנעו אספקת מידע מדויק, מאוזן ושימושי. המידע שיסופק יעזור לנותני המרשמים לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר עבור המטופלים שלהם.
The module 1.4.2
The module 1.5.3
The module 1.4.4
The module 1.4.4
The module 1.4.3
The module 1.4.3