נווט למעלה
כניסה

מחקרים קליניים בישראל​

מחקר ופיתוח בישראל
​​
The module 1.4.1

​מחקרים קליניים בישראל.

The module 1.5.1
MSD ישראל עורכת מחקרים קליניים במספר רב של מרכזים רפואיים בישראל ומאפשרת לחוקרים הישראליים להשתתף בתהליכי מחקר פורצי דרך, שתפקידם לבחון את היעילות והבטיחות שבשימוש בטיפול רפואי מסוים ובמהלכם ניתנת אפשרות לחולים בישראל להיחשף לתרופות חדשניות לקבל את הטיפולים החדשניים ביותר הקיימים בעולם.
מרכזים רפואיים בישראל השתתפו בחקר התרופות המובילות ביותר של MSD
הניסויים הקליניים של MSD בנויים, מבוצעים ומנוטרים על פי אמות מידה זהות, בין שהם נערכים בארצות-הברית, בישראל או בכל מקום אחר בעולם.
כשאנו עורכים ניסויים קליניים, אנו מקפידים לפעול על פי כללי רגולציה מקומיים  ותקנות של הוועדה לסטנדרטיזציה של מחקרים קליניים בעולם.  
 
 
 
The module 1.5.3
The module 1.4.2
The module 1.4.4
The module 1.4.3
The module 1.4.3
The module 1.4.3
The module 1.4.3
The module 1.4.3
The module 1.4.7 (TwoCol Grey)