נווט למעלה
כניסה

שמירה על הסביבה

שמירה על הסביבה
​​
The module 1.4.1

שמירה על הסביבה.

The module 1.5.1
The module 1.5.3
אלפי העובדים שלנו בעולם יודעים כי יכולתנו להשפיע על הסביבה אינה מובנת מאליה.
אנו ב-MSD ממשיכים לדבוק באחריותנו להגנה על הסביבה ולדרך שבה אנו מייצרים את התרופות ואת החיסונים שלנו. אנו עושים מאמץ רב כדי להפחית את ההשפעה שלנו על הסביבה באמצעות שמירה על משאבים טבעיים כמו מים, על ידי שימור אנרגיה וכן על ידי סילוק אשפה בצורה נכונה. אנו עושים זאת מכיוון שהדבר עולה בקנה אחד עם הערכים שלנו ומכיוון שהדבר מושתת על היגיון עסקי בריא.
The module 1.4.2
The module 1.4.4
The module 1.4.3
The module 1.4.3
The module 1.4.3
The module 1.4.3
The module 1.4.3
The module 1.4.7 (TwoCol Grey)