Corporate Responsibility

אחריות חברתית

אחריות חברתית היא נדבך מרכזי בחזונה ובפעילותה של חברת MSD.

אחריות חברתית

אחריות חברתית היא נדבך מרכזי בחזונה ובפעילותה של חברת MSD.
Corporate Responsibility_underbanner
האחריות החברתית שלנו רחבה וכוללת את הלקוחות, את השותפים ואת העובדים שלנו, וגם את הסביבה
שבה אנו חיים ופועלים ואת הקהילות שאנו משרתים תוך גילוי אחריות סביבתית.
אנו פועלים במטרה להנגיש באופן הטוב ביותר את התרופות ואת החיסונים המצוינים של MSD לתושבי ישראל.
MSD היא חברה הפועלת באופן מוסרי, חדשני והישגי, והיא מחויבת לתפיסה שלפיה בבסיסה של כל הצלחה נמצאות אחריות חברתית ואזרחות טובה.
האחריות החברתית שלנו רחבה וכוללת את הלקוחות, את השותפים ואת העובדים שלנו, וגם את הסביבה שבה אנו חיים ופועלים ואת הקהילות שאנו משרתים תוך גילוי אחריות סביבתית.
אנו פועלים במטרה להנגיש באופן הטוב ביותר את התרופות ואת החיסונים המצוינים של MSD לתושבי ישראל.
MSD היא חברה הפועלת באופן מוסרי, חדשני והישגי, והיא מחויבת לתפיסה שלפיה בבסיסה של כל הצלחה נמצאות אחריות חברתית ואזרחות טובה.
חיסון נגד נגיף האבולה
בשנת 2018 ארגוני בריאות עולמיים התייחסו לפיתוח החיסון הניסויי של חברת MSD לנגיף האבולה כאל פיתוח "המשנה את כללי המשחק", וציינו כי הוא מסייע להציל חיים ומונע את התפשטות המחלה.
בעקבות פיתוח החיסון דירג מגזין Fortune את חברת MSD במקום השני ברשימת Change the World, ומגזין TIME שילב את MSD ברשימת The Most Genius Companies לשנת 2018. הרשימה כוללת 50 חברות ש"ממציאות את העתיד".
בשנת 2018 ארגוני בריאות עולמיים התייחסו לפיתוח החיסון הניסויי של חברת MSD לנגיף האבולה כאל פיתוח "המשנה את כללי המשחק", וציינו כי הוא מסייע להציל חיים ומונע את התפשטות המחלה.
בעקבות פיתוח החיסון דירג מגזין Fortune את חברת MSD במקום השני ברשימת Change the World, ומגזין TIME שילב את MSD ברשימת The Most Genius Companies לשנת 2018. הרשימה כוללת 50 חברות ש"ממציאות את העתיד".
Corporate Responsibility mothers

MSD for Mothers

מנתונים שמציג ארגון הבריאות העולמי (WHO) עולה כי כל 2 דקות מתה בעולם אישה כתוצאה מסיבוך הקשור להריון או לידה.
MSD for Mothers היא אחת מתכניות הדגל של החברה.
התוכנית שהחלה כבר בשנת 2012, מתוך מטרה לשפר את בריאות האישה בעולם כולו, בדגש על הריון ולידה, פועלת כיום ב-48 מדינות ברחבי העולם. MSD התחייבה להשקיע ביוזמה חצי מיליארד דולר במשך 10 שנים.
הפעילות כולה נעשית בשיתוף פעולה עם ארגונים ועמותות, ממשלות ומומחים מובילים בתחומם, תוך שימוש בידע ובמחקר הרב של MSD.

MSD for Mothers

מנתונים שמציג ארגון הבריאות העולמי (WHO) עולה כי כל 2 דקות מתה בעולם אישה כתוצאה מסיבוך הקשור להריון או לידה.
MSD for Mothers היא אחת מתכניות הדגל של החברה. התוכנית שהחלה כבר בשנת 2012, מתוך מטרה לשפר את בריאות האישה בעולם כולו, בדגש על הריון ולידה, פועלת כיום ב-48 מדינות ברחבי העולם. MSD התחייבה להשקיע ביוזמה חצי מיליארד דולר במשך 10 שנים.
הפעילות כולה נעשית בשיתוף פעולה עם ארגונים ועמותות, ממשלות ומומחים מובילים בתחומם, תוך שימוש בידע ובמחקר הרב של MSD.
עיוורון הנהרות

תוכנית התרומות "מקטיזן"

מתן מענה למחלות "עיוורון הנהרות" ו"פיילת"

חזונה של MSD הוא למצוא מענה לאתגרי הבריאות שבני אדם ברחבי העולם מתמודדים איתם.
כחלק מחזון זה הוקמה תוכנית התרומות "מקטיזן" (MECTIZAN MDP®donation program)
אשר הוקמה על ידי MSD בשנת 1987.
במסגרת התוכנית תורמת MSD את התרופה מקטיזן (Mectizan) לטיפול במחלת עיוורון הנהרות,
כדי להיאבק במחלה באזורים הנגועים בה (לרבות אפריקה, תימן ואמריקה הלטינית), וכן כדי
להיאבק במחלת הפיילת (LF Lymphatic filariasis), שגם היא נפוצה במדינות אפריקה.
מחלת הפיילת היא מחלה טפילית אשר מועברת בעקיצות יתושים.
מאז הקמת התוכנית, כ-250 מיליון בני אדם ביותר מ-30 מדינות מקבלים מדי שנה את הטיפול.
עד היום תרמה MSD למעלה מ-2.8 מיליארד טיפולים לשתי המחלות גם יחד.
במסגרת המאמץ הבין-לאומי למיגור מחלת הפיילת, הוחלט על הרחבת התוכנית, במטרה להנגיש
אותה ולהגיע לכ-100 מיליון בני אדם נוספים מדי שנה עד שנת 2025.

תוכנית התרומות "מקטיזן"

מתן מענה למחלות "עיוורון הנהרות" ו"פיילת"

חזונה של MSD הוא למצוא מענה לאתגרי הבריאות שבני אדם ברחבי העולם מתמודדים איתם.
כחלק מחזון זה הוקמה תוכנית התרומות "מקטיזן" (MECTIZAN MDP®donation program)
אשר הוקמה על ידי MSD בשנת 1987.
במסגרת התוכנית תורמת MSD את התרופה מקטיזן (Mectizan) לטיפול במחלת עיוורון הנהרות, כדי להיאבק במחלה באזורים הנגועים בה (לרבות אפריקה, תימן ואמריקה הלטינית), וכן כדי להיאבק במחלת הפיילת (LF Lymphatic filariasis), שגם היא נפוצה במדינות אפריקה.
מחלת הפיילת היא מחלה טפילית אשר מועברת בעקיצות יתושים.
מאז הקמת התוכנית, כ-250 מיליון בני אדם ביותר מ-30 מדינות מקבלים מדי שנה את הטיפול. עד היום תרמה MSD למעלה מ-2.8 מיליארד טיפולים לשתי המחלות גם יחד. במסגרת המאמץ הבין-לאומי למיגור מחלת הפיילת, הוחלט על הרחבת התוכנית, במטרה להנגיש אותה ולהגיע לכ-100 מיליון בני אדם נוספים מדי שנה עד שנת 2025.