מחקר ופיתוח - באנר 1

מחקר ופיתוח

אנו מחויבים לפתח טכנולוגיות ותכשירים חדשים להתמודדות עם אתגרים בריאותיים

מחקר ופיתוח

אנו מחויבים לפתח טכנולוגיות ותכשירים חדשים להתמודדות עם אתגרים בריאותיים

ממשיכים להוביל את ההשקעה במחקרים קליניים בישראל
מובילים את ההשקעה במחקרים קליניים בישראל
להלן דו"ח משרד הבריאות לשנת 2018, המציג את ההשקעות במחקרים קליניים שנערכו בשנים האחרונות על ידי חברות פארמה בין-לאומיות מבוססות מחקר ופיתוח, הפועלות בישראל.
מהדו"ח עולה כי MSD ישראל נמצאת בראש הטבלה בהיקף ההשקעות במחקרים קליניים, במשך 4 שנים ברציפות.
מובילים את ההשקעה במחקרים קליניים בישראל
להלן דו"ח משרד הבריאות לשנת 2018, המציג את ההשקעות במחקרים קליניים שנערכו בשנים האחרונות על ידי חברות פארמה בין-לאומיות מבוססות מחקר ופיתוח, הפועלות בישראל.
מהדו"ח עולה כי MSD ישראל נמצאת בראש הטבלה בהיקף ההשקעות במחקרים קליניים, במשך 4 שנים ברציפות.

 

חברה מממנת

סכום לבקשות

 ב₪ 2018 

מספר בקשות

2018

סכום לבקשות

 ב₪ 2017 

מספר בקשות

2017

סכום לבקשות

 ב₪ 2016

מספר בקשות

2016

סכום לבקשות

 ב₪ 2015

מספר בקשות

2015

 MSD 89,261,791 109 89,032,684 96 49,281,566 99 40,484,864 77
 NOVARTIS 28,725,736 63 34,256,676 86 28,019,309 67 34,795,866 93
 ROCHE 25,350,979 42 39,935,799 55 15,088,786 30 25,723,106 43
 ASTRA-ZENECA 23,357,667 27 14,064,653 39 14,171,813 48 39,977,082 80
 BMS 23,272,922 32 30,923,848 41 16,527,650 42 5,801,603 22
 NOVO NORDISK 23,245,261 23 4,544,051 10 12,268,481 32 13,018,266 30
 SANOFI 20,773,639 39 7,920,176 29 10,545,526 40 10,738,157 28
 Abbvie 19,850,808 67 27,369,387 74 28,926,455 68 27,187,634 56
 JANSSEN RES. FOUNDATION 16,942,514 40 2,201,691 4 5,986,067 14 4,212,537 8
 ELI LILLY 16,758,846 25 22,137,028 34 17,450,774 37 14,396,552 31
לצפייה במסמך
מוזמנים להיכנס לאתר משרד הבריאות ולהיחשף לעשרות המחקרים שעורכת MSD בישראל בתחומי טיפול שונים ומגוונים
מוזמנים להיכנס לאתר משרד הבריאות ולהיחשף לעשרות המחקרים שעורכת MSD בישראל בתחומי טיפול שונים ומגוונים
מחקר ופיתוח - באנר 2

אסטרטגיית הפיתוחים שלנו מספקת מבט כולל על תוכניות הפיתוח בשלב הקליני המתקדם,
ומתעדכנת מדי רבעון.

אסטרטגיית הפיתוחים שלנו מספקת מבט כולל על תוכניות הפיתוח בשלב הקליני המתקדם,
ומתעדכנת מדי רבעון.

מחקר ופיתוח - באנר 3

מחקרים קליניים בישראל

MSD ישראל עורכת מחקרים קליניים במרכזים רפואיים רבים בישראל, ומאפשרת לחוקרים הישראלים להשתתף בתהליכי מחקר פורצי דרך, שתפקידם לבחון את היעילות ואת הבטיחות של טיפול רפואי מסוים. בזכות ההשתתפות במחקרים ניתנת לחולים בישראל אפשרות להיחשף לתרופות חדשניות ולקבל את הטיפולים החדשניים ביותר הקיימים בעולם.
מרכזים רפואיים בישראל השתתפו בחקר התרופות המובילות של MSD.
הניסויים הקליניים של MSD בנויים, מבוצעים ומנוטרים על פי אמות מידה זהות בכל רחבי העולם, בין שהם נערכים בארצות הברית ובין שהם נערכים בישראל או בכל מקום אחר בעולם.
כמו כן, אנו פועלים על פי כללי רגולציה מקומיים ועל פי תקנות של הוועדה לסטנדרטיזציה של מחקרים קליניים בעולם.

מחקרים קליניים בישראל

MSD ישראל עורכת מחקרים קליניים במרכזים רפואיים רבים בישראל, ומאפשרת לחוקרים הישראלים להשתתף בתהליכי מחקר פורצי דרך, שתפקידם לבחון את היעילות ואת הבטיחות של טיפול רפואי מסוים. בזכות ההשתתפות במחקרים ניתנת לחולים בישראל אפשרות להיחשף לתרופות חדשניות ולקבל את הטיפולים החדשניים ביותר הקיימים בעולם.
מרכזים רפואיים בישראל השתתפו בחקר התרופות המובילות של MSD.
הניסויים הקליניים של MSD בנויים, מבוצעים ומנוטרים על פי אמות מידה זהות בכל רחבי העולם, בין שהם נערכים בארצות הברית ובין שהם נערכים בישראל או בכל מקום אחר בעולם.
כמו כן, אנו פועלים על פי כללי רגולציה מקומיים ועל פי תקנות של הוועדה לסטנדרטיזציה של מחקרים קליניים בעולם.