.INVENT
.IMPACT
.INSPIRE

INVENT. IMPACT. INSPIRE.

Slider

סקרנות, חדשנות ושאיפה למצוינות

התכונות הללו הן שמניעות את העובדים שלנו, ושעומדות בבסיס הצלחתה של החברה.
הן מאפשרות לנו להיות חברה פורצת דרך השואפת לקידום שינוי בתחום הבריאות העולמי.

MSD חרטה על דגלה להוביל את הפיתוחים הרפואיים העדכניים והמבטיחים ביותר, אשר יתנו מענה
לאתגרי הבריאות הגדולים בעולם. לשם כך אנו מחפשים כל העת תרופות ופתרונות חדשים וחדשניים.

סקרנות, חדשנות ושאיפה למצוינות

התכונות הללו הן שמניעות את העובדים שלנו, ושעומדות בבסיס הצלחתה של החברה. הן מאפשרות לנו להיות חברה פורצת דרך השואפת לקידום שינוי בתחום הבריאות העולמי. MSD חרטה על דגלה להוביל את הפיתוחים הרפואיים העדכניים והמבטיחים ביותר, אשר יתנו מענה לאתגרי הבריאות הגדולים בעולם. לשם כך אנו מחפשים כל העת תרופות ופתרונות חדשים וחדשניים.

Slider

מדוע כדאי לעבוד ב-MSD?

מדוע כדאי לעבוד ב-MSD?

Slider

חוויית עובד

אצלנו זו לא סיסמה! אנו מאמינים כי הצלחתה של החברה נסמכת על הצלחתם של העובדים. הדבר בא לידי ביטוי בטיפוח ההון האנושי במגוון תחומים מקצועיים ואישיים כאחד.

חוויית עובד

אצלנו זו לא סיסמה! אנו מאמינים כי הצלחתה של החברה נסמכת על הצלחתם של העובדים. הדבר בא לידי ביטוי בטיפוח ההון האנושי במגוון תחומים מקצועיים
ואישיים כאחד.

Slider

אפשרויות
פיתוח וקידום

כארגון גלובלי לומד ומשתנה, המעודד התפתחות ואתגר, אנו מציעים לעובדינו מגוון רחב של אפשרויות פיתוח וקידום בארץ ובחו"ל. החברה דוגלת בקידום עובדים מתוך הארגון, ומסייעת לעובדיה לפתח את יכולותיהם ולצבור כלים, ניסיון וידע בתחומים נרחבים.

אפשרויות
פיתוח וקידום

כארגון גלובלי לומד ומשתנה, המעודד התפתחות ואתגר, אנו מציעים לעובדינו מגוון רחב של אפשרויות פיתוח וקידום בארץ ובחו"ל. החברה דוגלת בקידום עובדים מתוך הארגון, ומסייעת לעובדיה לפתח את יכולותיהם ולצבור כלים, ניסיון וידע
בתחומים נרחבים.

Slider

חדשנות ויצירתיות,
הזדמנות לחולל שינוי

אנחנו גאים באפשרות להשפיע על הדבר הכי חשוב שיש – בריאות. העובדים שלנו הם שותפים מלאים ליצירת עולם טוב יותר ולקידום שינויים ניכרים ומשמעותיים בענף הבריאות.

חדשנות ויצירתיות,
הזדמנות לחולל שינוי

אנחנו גאים באפשרות להשפיע על הדבר הכי חשוב שיש – בריאות. העובדים שלנו הם שותפים מלאים ליצירת עולם טוב יותר ולקידום שינויים ניכרים ומשמעותיים
בענף הבריאות.

Slider

סביבת עבודה
מאפשרת וחיובית

הערכים המובילים אותנו הם הקשבה ודיאלוג פתוח, שקוף והוגן עם העובדים. אנו שואפים ליצירת סביבת עבודה מתקדמת ומעצימה, ולשמירה על בריאות ואיזון באורח החיים.

סביבת עבודה
מאפשרת וחיובית

הערכים המובילים אותנו הם הקשבה ודיאלוג פתוח, שקוף והוגן עם העובדים. אנו שואפים ליצירת סביבת עבודה מתקדמת ומעצימה, ולשמירה על בריאות ואיזון
באורח החיים.

Slider

גיוון והכללה
במקום העבודה

אנו מאמינים שתפיסות עולם, רקע ואמונות שונים, הם מפתח לפריצות דרך. אנחנו מאמינים בקבלה אמיתית של כל אדם באשר הוא, ומובילים ליצירה של סביבת עבודה סובלנית, מקבלת ופתוחה, שמייצרת קשר תומך והגון עם הקהילה בה אנו חיים.

גיוון והכללה
במקום העבודה

אנו מאמינים שתפיסות עולם, רקע ואמונות שונים, הם מפתח לפריצות דרך. אנחנו מאמינים בקבלה אמיתית של כל אדם באשר הוא, ומובילים ליצירה של סביבת עבודה סובלנית, מקבלת ופתוחה, שמייצרת קשר תומך והגון עם הקהילה
בה אנו חיים.

Slider

בואו להמציא עימנו את העתיד!

בואו להמציא עימנו את העתיד!

Slider