Oncology

הפעילות שלנו
בתחום האימונו-אונקולוגיה

הפעילות שלנו
בתחום האימונו-אונקולוגיה

שכיחות מקרי הסרטן ממשיכה לעלות

מספר מקרי הסרטן בעולם ממשיך לעלות, ולצד ההתמודדות של החולים ושל הקרובים אליהם עם המחלה,

צוותים רפואיים וחוקרי סרטן עוסקים בטיפול במחלה ובמחקר ופיתוח של טיפולים חדשים. 

Oncology-counter
0 שנים
מחלת הסרטן על כל סוגיה היא הגורם מספר אחד לתמותה בישראל ב-15 השנים האחרונות, כך עולה מנתונים שמפרסם משרד הבריאות.
0 מיליון
עד לשנת 2025 צפוי מספר מקרי הסרטן החדשים בעולם להגיע לכ-20 מיליון בשנה.
0 שנים
מחלת הסרטן על כל סוגיה היא הגורם מספר אחד לתמותה בישראל ב-15 השנים האחרונות, כך עולה מנתונים שמפרסם משרד הבריאות.
0 מיליון
עד לשנת 2025 צפוי מספר מקרי הסרטן החדשים בעולם להגיע לכ-20 מיליון בשנה.
מדע עם חזון
מדע עם חזון: אימונו-אונקולוגיה

כל השותפים בפעילות החברה בתחום האימונו-אונקולוגיה מחויבים לפעול בחוכמה ובשיתוף פעולה כדי לקדם את תהליך פיתוח התרופות ולקצר את משך הזמן עד ליישום והנגשת גישות חדשות לטיפול בחולי סרטן.

כל השותפים בפעילות החברה בתחום האימונו-אונקולוגיה מחויבים לפעול בחוכמה ובשיתוף פעולה כדי לקדם את תהליך פיתוח התרופות ולקצר את משך הזמן עד ליישום והנגשת גישות חדשות לטיפול בחולי סרטן.

מדע עם חזון: אימונו-אונקולוגיה
ד"ר סקוט הבינגאוז מנהל אונקולוגיה מחקר קליני MSD
"MSD נמצאת בחזית המחקר.
אנו תקווה כי המחקר יוביל לשינוי הטיפול במחלת הסרטן"

ד"ר סקוט הבינגאוז
מנהל אונקולוגיה מחקר קליני MSD

"MSD נמצאת בחזית המחקר. אנו תקווה כי המחקר יוביל לשינוי הטיפול במחלת הסרטן"

ד"ר סקוט הבינגאוז
מנהל אונקולוגיה
מחקר קליני MSD

on_slider_bg_kaufman.jpg
"אנו מחויבים להאיץ כל שלב במסע מהמעבדה למרפאה"

ד"ר דייוויד קאופמן, .M.D. ,Ph.D,
מנהל המחקר הקליני-אונקולוגי ב-MSD

"אנו מחויבים להאיץ כל שלב במסע מהמעבדה למרפאה"

ד"ר דייוויד קאופמן, .M.D. ,Ph.D,
מנהל המחקר הקליני-אונקולוגי ב-MSD

הקודם
הבא
PlayPause

מאז ועד היום – הבנת מערכת החיסון והסרטן

עבר

בשנות החמישים גרסו חוקרים כי מערכת החיסון "מסיירת" בגוף כדי לזהות תאי סרטן ולהשמיד אותם. מדענים וחוקרים באותה תקופה התמקדו בתאי הסרטן ובטיפול בסרטן כמחלה גנטית.


תמונת מעבדת מחקר בהווה
הווה

כיום מתמקד המחקר בסביבה שבה מתפתח הסרטן, מערכת החיסון – גישה המכונה אימונו-אונקולוגיה.


עתיד

לאימונו-אונקולוגיה פוטנציאל לחולל שינוי באופן בו רופאים מטפלים בסרטן ובתועלת הצפויה למטופלים.


אונקולוגיה - ההשראה שלנו
ההשראה שלנו

אנו בטוחים בהצלחת הפעילות שלנו ופועלים בשיתוף עם כלל קהילת האונקולוגיה, כדי לסייע לחולי סרטן ולמטפלים בהם לנווט בצורה טובה יותר במסע שלהם.
ההתקדמות בטיפול במחלת הסרטן מתאפשרת הודות לכמה גורמים:

  1. השתתפותם של חולים במחקרים קליניים
  2. תמיכה של הצוותים הרפואיים, המאמינים בחשיבות של מחקרים קליניים פורצי דרך, המסייעים לקידום הטיפול בחולים
  3. ארגוני החולים והעמותות אשר מסייעים לחולים, ותומכים בהם ובבני משפחותיהם
ההשראה שלנו

אנו בטוחים בהצלחת הפעילות שלנו ופועלים בשיתוף עם כלל קהילת האונקולוגיה, כדי לסייע לחולי סרטן ולמטפלים בהם לנווט בצורה טובה יותר במסע שלהם.
ההתקדמות בטיפול במחלת הסרטן מתאפשרת הודות לכמה גורמים:

  1. השתתפותם של חולים במחקרים קליניים
  2. תמיכה של הצוותים הרפואיים, המאמינים בחשיבות של מחקרים קליניים פורצי דרך, המסייעים לקידום הטיפול בחולים
  3. ארגוני החולים והעמותות אשר מסייעים לחולים, ותומכים בהם ובבני משפחותיהם