Antibiotic Research

הפעילות שלנו בתחום המחלות הזיהומיות

הפעילות שלנו בתחום המחלות הזיהומיות

תוכן מתחת לאנטיביוטיקות

במשך יותר מ-80 שנים MSD מגלה ומפתחת תרופות וחיסונים חדשניים כדי למנוע מחלות זיהומיות ולהתמודד עימן. כיום MSD היא מובילה עולמית בתחום התרופות האנטי-מיקרוביאליות – יש לה מורשת ענפה בתחום זה והיצע מוצרים נרחב, והיא ממשיכה לעסוק בפיתוחים חדשניים.

במשך יותר מ-80 שנים MSD מגלה ומפתחת תרופות וחיסונים חדשניים כדי למנוע מחלות זיהומיות ולהתמודד עימן. כיום MSD היא מובילה עולמית בתחום התרופות האנטי-מיקרוביאליות – יש לה מורשת ענפה בתחום זה והיצע מוצרים נרחב, והיא ממשיכה לעסוק בפיתוחים חדשניים.

אנטיביוטיקה - היסטוריה #3

ההיסטוריה שלנו

ההיסטוריה שלנו

1930
MSD החלה לשווק תרופות נוגדות חיידקים, נוגדות פטריות ונוגדות נגיפים,
לטיפול במחלות זיהומיות ברחבי העולם ולמניעתן.
1942
בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת רטגרס פיתחה MSD את אחת השיטות הראשונות לייצור המוני של פניצילין.
כיום
למעבדות המחקר של
MSD תפקיד מרכזי בפיתוח תרופות אנטי-מיקרוביאליות.
אנטיביוטיקה - MSD IS COMMITTED TO: #5

המחויבות של MSD

המחויבות של MSD

תמיכה במגמת החדשנות וקידומה באמצעות פיתוח מוצרים אנטי-מיקרוביאליים חדשים, חיסונים, שירותים ופתרונות.

העלאת המודעות לחשיבות השימוש המושכל בתרופות אנטי-מיקרוביאליות, כדי לסייע בהאטת ההתפתחות של עמידות לתרופות אלו וכדי לשמר את אפשרויות הטיפול הקיימות.

המשך ניטור מגמות העמידות לאנטיביוטיקה
(עמידות לחומרים נוגדי חיידקים).

הובלת תוכניות של מחקר ופיתוח בתחום של מניעת מחלות זיהומיות וטיפול בהן, כדי לתת מענה לצרכים רפואיים שונים בתחום זה.

אנטיביוטיקה ציטטה 5

"MSD היא אחת מחברות התרופות הגדולות בעולם והיא מתמקדת זה שנים ארוכות במחקר ופיתוח למניעת זיהומים. אנו מפתחים טיפולים בזיהומים קשים, ומקדמים את השימוש המותאם במוצרים אלה. הצורך להתמודד עם האתגר האנטי-מיקרובי, תוך התמקדות במטופלים, הוא מרכיב בסיסי בעשייה שלנו".

אליזבת ד. הרמסן, מנהלת ה-Global Antimicrobial Stewardship ב-MSD

אנטיביטיקה סלייד5

MSD היא אחת מחברות התרופות הגדולות בעולם והיא מתמקדת זה שנים ארוכות במחקר ופיתוח למניעת זיהומים. אנו מפתחים טיפולים בזיהומים קשים, ומקדמים את השימוש המותאם במוצרים אלה. הצורך להתמודד עם האתגר האנטי-מיקרובי, תוך התמקדות במטופלים, הוא מרכיב בסיסי בעשייה שלנו".

אליזבת ד. הרמסן,

מנהלת ה-Global Antimicrobial Stewardship ב-MSD

אנטיביוטיקה - MSD IS COMMITTED TO: #5
מציאת פתרונות לעמידות לאנטיביוטיקה
עמידות לאנטיביוטיקה היא בעיה חמורה ומתמשכת ברחבי העולם, ועל כן יש צורך קריטי במציאת פתרונות מיטביים לבעיה.
מציאת פתרונות לעמידות לאנטיביוטיקה
עמידות לאנטיביוטיקה היא בעיה חמורה ומתמשכת ברחבי העולם, ועל כן יש צורך קריטי במציאת פתרונות מיטביים לבעיה.
מדיניות בריאות

גיבוש מדיניות בריאות בתחום של עמידות לחיידקים יסייע בהסדרת השימוש המושכל בסוגים שונים של אנטיביוטיקה.

שימוש מושכל

שימוש מושכל באנטיביוטיקה יקדם את השימוש הנאות במוצרים אנטי-מיקרוביאליים, במטרה להפחית את העמידות של חיידקים לאנטיביוטיקה.

חדשנות

מחקר וחדשנות יובילו לפיתוח סוגי אנטיביוטיקה חדשים.

מדיניות בריאות

גיבוש מדיניות בריאות בתחום של עמידות לחיידקים יסייע בהסדרת השימוש המושכל בסוגים שונים של אנטיביוטיקה.

שימוש מושכל

שימוש מושכל באנטיביוטיקה יקדם את השימוש הנאות במוצרים אנטי-מיקרוביאליים, במטרה להפחית את העמידות של חיידקים לאנטיביוטיקה.

חדשנות

מחקר וחדשנות יובילו לפיתוח סוגי אנטיביוטיקה חדשים.

אנטיביטיקה שיתופי פעולה

שיתופי פעולה

נוסף על ההשקעה של MSD בעבודת מחקר אנטי-מיקרוביאלית, החברה משתפת פעולה עם מדענים ברחבי העולם.

באמצעות רשת החדשנות של החברה (MINt – MSD Innovation Network), היא מקיימת שיתופי פעולה פעילים עם מדענים מובילים בתחום האנטי-מיקרוביאלי כדי לחקור יעדים חדשים לטיפול , לבחון מסלולים חדשים לפיתוח תרופות ממוקדות מטרה ולפתח כלים וטכנולוגיות חדשים. MSD מקיימת שיתופי פעולה מתמשכים עם מדענים באוניברסיטאות שונות, לרבות הרווארד, ייל ופרינסטון.

שיתופי פעולה

נוסף על ההשקעה של MSD בעבודת מחקר אנטי-מיקרוביאלית, החברה משתפת פעולה עם מדענים ברחבי העולם.

באמצעות רשת החדשנות של החברה (MINt – MSD Innovation Network), היא מקיימת שיתופי פעולה פעילים עם מדענים מובילים בתחום האנטי-מיקרוביאלי כדי לחקור יעדים חדשים לטיפול , לבחון מסלולים חדשים לפיתוח תרופות ממוקדות מטרה ולפתח כלים וטכנולוגיות חדשים. MSD מקיימת שיתופי פעולה מתמשכים עם מדענים באוניברסיטאות שונות, לרבות הרווארד, ייל ופרינסטון.