HIV

הפעילות שלנו בתחום ה-HIV

הפעילות שלנו בתחום ה-HIV

תוכן HIV מתחת לבאנר

MSD מחוייבת לפיתוח טיפולים ל- HIV זה למעלה משלושה עשורים. באמצע שנות השמונים,
כאשר התעורר חשש אמיתי כי המחלה תהפוך למגיפה עולמית, החלו ב MSD במחקר קליני בתחום.
מאז ועד היום אנו פועלים להרחבת הנגישות לתרופות שלנו, לבניית תשתיות לטיפול רפואי ולהתמודדות עם אתגרי בריאות ופיתוח בתחום זה ברחבי העולם.

מדע עם חזון - copy

ברחבי העולם

ברחבי העולם

כ-36.7 מיליון בני אדם נשאים
של HIV נכון לסוף שנת 2016.

כ-1.8 מיליון בני אדם נדבקו
ב-HIV בשנת 2016.

כ-36.7 מיליון בני אדם נשאים
של HIV נכון לסוף שנת 2016.

כ-1.8 מיליון בני אדם נדבקו
ב-HIV בשנת 2016.

אנו פועלים כל העת לשיפור ההנגשה לטיפולים שלנו בתחום ה-HIV

אנו פועלים כל העת לשיפור ההנגשה לטיפולים שלנו בתחום ה-HIV, תוך דגש על מדינות מתפתחות, במטרה שאלה יסייעו לחיזוק מערכות הבריאות המקומיות וישפרו את שירותי המניעה והטיפול.

אנו פועלים כל העת לשיפור ההנגשה לטיפולים שלנו בתחום ה-HIV, תוך דגש על מדינות מתפתחות, במטרה שאלה יסייעו לחיזוק מערכות הבריאות המקומיות וישפרו את שירותי המניעה והטיפול.