הפעילות שלנו בתחום ה-HIV

הפעילות שלנו בתחום ה-HIV

Slider

MSD מחוייבת לפיתוח טיפולים ל- HIV זה למעלה משלושה עשורים. באמצע שנות השמונים,
כאשר התעורר חשש אמיתי כי המחלה תהפוך למגיפה עולמית, החלו ב MSD במחקר קליני בתחום.
מאז ועד היום אנו פועלים להרחבת הנגישות לתרופות שלנו, לבניית תשתיות לטיפול רפואי ולהתמודדות עם אתגרי בריאות ופיתוח בתחום זה ברחבי העולם.

Slider

ברחבי העולם

ברחבי העולם

כ-36.7 מיליון בני אדם נשאים
של HIV נכון לסוף שנת 2016.

כ-1.8 מיליון בני אדם נדבקו
ב-HIV בשנת 2016.

כ-36.7 מיליון בני אדם נשאים
של HIV נכון לסוף שנת 2016.

כ-1.8 מיליון בני אדם נדבקו
ב-HIV בשנת 2016.

Slider

אנו פועלים כל העת לשיפור ההנגשה לטיפולים שלנו בתחום ה-HIV, תוך דגש על מדינות מתפתחות, במטרה שאלה יסייעו לחיזוק מערכות הבריאות המקומיות וישפרו את שירותי המניעה והטיפול.

אנו פועלים כל העת לשיפור ההנגשה לטיפולים שלנו בתחום ה-HIV, תוך דגש על מדינות מתפתחות, במטרה שאלה יסייעו לחיזוק מערכות הבריאות המקומיות וישפרו את שירותי המניעה והטיפול.

Slider